ĐIKANOVIĆ, M. (2021). LOGIČKI PRINCIP SLOBODE HEGELOVO ZASNIVANJE LOGIKE. Arhe, 17(34), 7–25. https://doi.org/10.19090/arhe.2020.34.7-25