VLAŠKI, S. (2021). APSOLUT KAO SUBJEKAT? KA HEGELOVOJ TEORIJI SPEKULATIVNOG STAVA. Arhe, 17(34), 103–129. https://doi.org/10.19090/arhe.2020.34.103-129