ATANASKOVIĆ, L. . (2022). KANT I ŠLOSER: O SLUČAJU POVIŠENOG TONA U FILOZOFIJI. Arhe, 18(35), 79–97. https://doi.org/10.19090/arhe.2021.35.79-97