ПРОЛЕ, Д. (2024). МИСЛИОЦИ ПРЕВРАТА. Arhe, 20(40), 89–106. https://doi.org/10.19090/arhe.2023.40.89-106