SMILJANIĆ, D. (2013). DISKURZIVITET I EVOKACIJA FORME LOGOSA U HERMENEUTIČKOJ LOGICI. Arhe, 2(3). https://doi.org/10.19090/arhe.2005.3.%p