KALUĐEROVIĆ, ŽELJKO. (2013). O ARISTOTELOVOM POIMANJU PRESOKRATOVACA. Arhe, 2(4). https://doi.org/10.19090/arhe.2005.4.%p