PROLE, D. (2007). DIJALOGIKA I ONTOLOGIJA Uzajamnost i usamljenost kod Martina Bubera. Arhe, 4(7). https://doi.org/10.19090/arhe.2007.7.%p