POPOVIĆ, UNA. PATIČKA SLIKA FILOZOFIJE (Damir Smiljanić, Sinestetika. Skica patičke teorije saznanja, Adresa, Novi Sad, 2011.). Arhe, [S. l.], v. 10, n. 19, p. 125–128, 2015. DOI: 10.19090/arhe.2013.19.125-128. Disponível em: https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/1386. Acesso em: 29 may. 2024.