PEROVIĆ, M. A.; PROLE, D.; KALUĐEROVIĆ, Željko; SMILJANIĆ, D.; POPOVIĆ, U.; ĐIKANOVIĆ, M.; JEVTIĆ, N.; RAJKOVIĆ, M.; TATALOVIĆ, N.; VLAŠKI, S. NASTAVA FILOZOFIJE U VOJVOĐANSKIM GIMNAZIJAMA U MEĐURATNOM PERIODU (Svodna studija Naučno-istraživačkog projekta 2011-2015.). Arhe, [S. l.], v. 12, n. 23, p. 89–115, 2016. DOI: 10.19090/arhe.2015.23.89-115. Disponível em: https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/1756. Acesso em: 31 март. 2023.