-, -. 2015. “LETOPISNE BELEŠKE Nastavnika I Saradnika Odseka Za Filozofiju Filozofskog Fakulteta U Novom Sadu”. Arhe 11 (22):243-46. https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/1489.