Perović, Milenko A., Dragan Prole, Željko Kaluđerović, Damir Smiljanić, Una Popović, Mina Đikanović, Nevena Jevtić, Marica Rajković, Nikola Tatalović, and Stanko Vlaški. 2016. “NASTAVA FILOZOFIJE U VOJVOĐANSKIM GIMNAZIJAMA U MEĐURATNOM PERIODU (Svodna Studija Naučno-istraživačkog Projekta 2011-2015.)”. Arhe 12 (23):89-115. https://doi.org/10.19090/arhe.2015.23.89-115.