ĐIKANOVIĆ, MINA. 2017. „SLOBODA KAO OSNOVNO NAČELO“. Arhe 13 (25):53-65. https://doi.org/10.19090/arhe.2016.25.53-65.