ĐIKANOVIĆ, MINA. 2018. „BITAK KAO UKINUTA SLOBODA POIMANJE SLOBODE U ŠELINGOVIM PRVIM TEKSTOVIMA“. Arhe 14 (27):33-51. https://doi.org/10.19090/arhe.2017.27.33-51.