POPOVIĆ, UNA. 2018. „LEPE UMETNOSTI I PODRAŽAVANJE: BATEOVO ODREĐENJE MODERNOG POJMA UMETNOSTI“. Arhe 14 (28):157-71. https://doi.org/10.19090/arhe.2018.28.157-171.