ĐIKANOVIĆ, MINA. 2021. „LOGIČKI PRINCIP SLOBODE HEGELOVO ZASNIVANJE LOGIKE“. Arhe 17 (34):7-25. https://doi.org/10.19090/arhe.2020.34.7-25.