VLAŠKI, STANKO. 2021. „APSOLUT KAO SUBJEKAT? KA HEGELOVOJ TEORIJI SPEKULATIVNOG STAVA“. Arhe 17 (34):103-29. https://doi.org/10.19090/arhe.2020.34.103-129.