ATANASKOVIĆ, LAZAR. 2022. „KANT I ŠLOSER: O SLUČAJU POVIŠENOG TONA U FILOZOFIJI“. Arhe 18 (35):79-97. https://doi.org/10.19090/arhe.2021.35.79-97.