JEVTIĆ, NEVENA. 2023. „OPADANJE MODERNOG I HEGELOVA INTERPRETACIJA ANTIČKOG SKEPTICIZMA“. Arhe 19 (37):11-30. https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2378.