BITURAJAC, MIA, и MARKO JURJAKO. 2023. „VAŽNOST POJMA ŠTETE U RASPRAVI O MENTALNIM POREMEĆAJIMA“. Arhe 19 (37):341-61. https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2392.