ПРОЛЕ, ДРАГАН. 2024. “МИСЛИОЦИ ПРЕВРАТА”. Arhe 20 (40):89-106. https://doi.org/10.19090/arhe.2023.40.89-106.