KALUĐEROVIĆ, ŽELJKO. 2013. “O ARISTOTELOVOM POIMANJU PRESOKRATOVACA”. Arhe 2 (4). https://doi.org/10.19090/arhe.2005.4.%p.