DIMIĆ, ZORAN. „ARISTOTELOVO ODREĐENJE ČOVEKA“. Arhe 1 (2). https://doi.org/10.19090/arhe.2004.2.%p.