PROLE, DRAGAN. 2007. “DIJALOGIKA I ONTOLOGIJA Uzajamnost I Usamljenost Kod Martina Bubera”. Arhe 4 (7). https://doi.org/10.19090/arhe.2007.7.%p.