ATANASKOVIĆ, L. (2015) „FRIDRIH NIČE: SOKRAT I DEKADENCIJA“, Arhe, 11(21), стр. 81–93. doi: 10.19090/arhe.2014.21.81-93.