ĐIKANOVIĆ, M. (2017) „SLOBODA KAO OSNOVNO NAČELO“, Arhe, 13(25), стр. 53–65. doi: 10.19090/arhe.2016.25.53-65.