VLAŠKI, S. (2017) „FIHTEOVA IDEJA BOGA“, Arhe, 13(25), стр. 93–110. doi: 10.19090/arhe.2016.25.93-110.