ĐIKANOVIĆ, M. (2018) „BITAK KAO UKINUTA SLOBODA POIMANJE SLOBODE U ŠELINGOVIM PRVIM TEKSTOVIMA“, Arhe, 14(27), стр. 33–51. doi: 10.19090/arhe.2017.27.33-51.