POPOVIĆ, U. (2018) „LEPE UMETNOSTI I PODRAŽAVANJE: BATEOVO ODREĐENJE MODERNOG POJMA UMETNOSTI“, Arhe, 14(28), стр. 157–171. doi: 10.19090/arhe.2018.28.157-171.