VLAŠKI, S. (2020) „POČETI OD SEBE? KANT I HJUMOVO POIMANJE MORALA“, Arhe, 16(32), стр. 33–55. doi: 10.19090/arhe.2019.32.33-55.