POPOVIĆ, U. (2020) “PROBLEMI HAJDEGEROVE FILOZOFIJE: Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca. Studije o Hajdegerovoj filozofiji, Zavod za udžbenike, Beograd 2019”., Arhe, 16(32), pp. 351–355. doi: 10.19090/arhe.2019.32.351-355.