ĐIKANOVIĆ, M. (2021) „LOGIČKI PRINCIP SLOBODE HEGELOVO ZASNIVANJE LOGIKE“, Arhe, 17(34), стр. 7–25. doi: 10.19090/arhe.2020.34.7-25.