VLAŠKI, S. (2021) „APSOLUT KAO SUBJEKAT? KA HEGELOVOJ TEORIJI SPEKULATIVNOG STAVA“, Arhe, 17(34), стр. 103–129. doi: 10.19090/arhe.2020.34.103-129.