ATANASKOVIĆ, L. . (2022) „KANT I ŠLOSER: O SLUČAJU POVIŠENOG TONA U FILOZOFIJI“, Arhe, 18(35), стр. 79–97. doi: 10.19090/arhe.2021.35.79-97.