ПРОЛЕ, Д. (2024) “МИСЛИОЦИ ПРЕВРАТА”, Arhe, 20(40), pp. 89–106. doi: 10.19090/arhe.2023.40.89-106.