SMILJANIĆ, D. (2013) “LAJZEGANGOVA INTERPRETACIJA MISAONE FORME KOD HEGELA”, Arhe, 3(5/6). doi: 10.19090/arhe.2006.5/6.%p.