SMILJANIĆ, D. (2013) „DISKURZIVITET I EVOKACIJA FORME LOGOSA U HERMENEUTIČKOJ LOGICI“, Arhe, 2(3). doi: 10.19090/arhe.2005.3.%p.