KALUĐEROVIĆ, ŽELJKO (2013) “O ARISTOTELOVOM POIMANJU PRESOKRATOVACA”, Arhe, 2(4). doi: 10.19090/arhe.2005.4.%p.