Kaluđerović, Željko “<em>ARCHE</em> NAUKE I NAUKA <em>ARCHEA </em>(Džon Barnet, <em>Rana grčka filozofija,</em> Zav. za udžb. i nas. sred., Beograd, 2004)”, Arhe, 1(2). doi: 10.19090/arhe.2004.2.%p.