KANT, I. “ODGOVOR NA PITANJE: ŠTA JE PROSVEĆENOST? (5. decembra 1783. godine, str. 516)’”, Arhe, 1(1), pp. 260–264. doi: 10.19090/arhe.2004.1.%p.