VLAŠKI, S. (2013) „/em>“;, Arhe, 9(18), стр. 61–80. doi: 10.19090/arhe.2012.18.61-80.