PROLE, D. (2007) “DIJALOGIKA I ONTOLOGIJA Uzajamnost i usamljenost kod Martina Bubera”, Arhe, 4(7). doi: 10.19090/arhe.2007.7.%p.