[1]
U. POPOVIĆ, “PATIČKA SLIKA FILOZOFIJE (Damir Smiljanić, Sinestetika. Skica patičke teorije saznanja, Adresa, Novi Sad, 2011.)”, arhe, vol. 10, no. 19, pp. 125–128, Sep. 2015.