[1]
.-. -, “LETOPISNE BELEŠKE Nastavnika i saradnika Odseka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu”, arhe, vol. 11, no. 22, pp. 243–246, Nov. 2015.