[1]
.-. -, “LETOPISNE BELEŠKE Nastavnika i saradnika Odseka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu”, arhe, vol. 12, no. 24, pp. 209–211, Jun. 2016.