[1]
M. ĐIKANOVIĆ, „SLOBODA KAO OSNOVNO NAČELO“, arhe, том 13, изд. 25, стр. 53–65, Мај 2017.