[1]
M. A. PEROVIĆ, ŽELJKO KALUĐEROVIĆ, and D. PROLE, “TRIDESET GODINA STUDIJA FILOZOFIJE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U NOVOM SADU”, arhe, vol. 15, no. 30, pp. 7–16, Apr. 2019.