[1]
L. . ATANASKOVIĆ, „KANT I ŠLOSER: O SLUČAJU POVIŠENOG TONA U FILOZOFIJI“, arhe, том 18, изд. 35, стр. 79–97, Март 2022.