[1]
А. . ОСТОЈИЋ, „ЛАЈБНИЦ И SOUVENIR VIRTUAL“, arhe, том 18, изд. 36, стр. 129–152, Јан. 2022.