[1]
N. S. . MILOVIĆ, „NIČEOVO POIMANJE HELENSKOG, JUDEO-HRIŠĆANSKOG, MODERNOG I BUDUĆEG ČOVEKA“, arhe, том 19, изд. 37, стр. 291–316, Јан. 2023.