[1]
Д. ПРОЛЕ, “МИСЛИОЦИ ПРЕВРАТА”, arhe, vol. 20, no. 40, pp. 89–106, Apr. 2024.